Дипломне проектування

Дипломне проектування є завершальним етапом навчання, що передбачає систематизацію, розширення теоретичних знань та практичних навичок зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних, виробничих та інших завдань, а також розвиток навичок самостійної роботи.

Атестація випускників освітньої програми «Інформаційні технології проектування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності «122 – Комп’ютерні науки» проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи бакалавра та атестаційного кваліфікаційного іспиту та завершується видачею документу державного зразка про присудження ступеня бакалавра.

Атестація випускників освітньої програми «Інформаційні технології проектування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності «122 – Комп’ютерні науки» проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи магістра та завершується видачею документу державного зразка про присудження ступеня магістра.

При підготовці випускної роботи студенти дотримуються кодексу академічної доброчесності Сумського державного універститету. Усі випускні роботи студентів перевіряються на плагіат та розміщуються в інституційному репозитарії СумДУ.

Перевірка текстів випускних робіт на наявність текстових запозичень здійснюється згідно з методичною інструкцією .

Захист випускної роботи здійснюється відкрито і публічно на засіданні Екзаменаційної комісії згідно з попередньо затвержденим розкладом.

Графік виконання кваліфікаційних робіт бакалавра  студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньо-професійна програма «Інформаційні технології проектування» у 2021/2022 навчальному році.

Графік виконання кваліфікаційних робіт магістра студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньо-професійна програма «Інформаційні технології проектування у 2021/2022 навчальному році.

Методичні рекомендації щодо написання та захисту кваліфікаційних робіт (ОС «бакалавр»)
Методичні рекомендації щодо написання та захисту кваліфікаційних робіт (ОС «магістр»)

 

Розклад роботи
екзаменаційної комісії №21 на грудень 2021 р.
з захисту кваліфікаційних робіт магістрів
за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»
денної форми навчання

Дата проведення Час проведення Посилання на відеоконференцію Google Meet Група
21.12.2021 10.05-15.20 meet.google.com/aco-bhuq-ktd ІТ.м-01
22.12.2021 10.05-15.20 meet.google.com/aco-bhuq-ktd ІТ.м-01
23.12.2021 08.30-15.20 meet.google.com/aco-bhuq-ktd ІТ.м-01
24.12.2020 – резервний день 10.05-11.40 meet.google.com/aco-bhuq-ktd ІТ.м-01

 

 

Розклад роботи
екзаменаційної комісії №21 на грудень 2021 р.
з захисту кваліфікаційних робіт магістрів
за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»
заочної форми навчання

Дата проведення Час проведення Аудиторія Вид роботи
21.12.2021 08:30-09:50 Г1302 – Захист кваліфікаційних робіт магістрів (Онлайн)
Посилання на відеоконференцію Google Meet:
meet.google.com/aco-bhuq-ktd
ІТмз-01с
22.12.2021 –
резервний день
 08:30-09:50 Г1309 – Захист кваліфікаційних робіт магістрів (Онлайн)
Посилання на відеоконференцію Google Meet:
meet.google.com/aco-bhuq-ktd
ІТмз-01с

 

Теми кваліфікаційних робіт у 2021-2022 н.р.
Кваліфікаційні роботи магістра

Денна форма навчання:

Наказ №0787-VI вiд 29.10.2021 про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт магістра студентів групи ІТ.м-01.

Заочна форма навчання:

Наказ №0786-VI від 29.10.2021 про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт магістра студентів групи ІТ.мз-01с, ІТ.мз-02с

 

Теми кваліфікаційних робіт у 2021-2022 н.р.
Кваліфікаційні роботи бакалавра

Денна форма навчання:

Наказ 0301-IV від 27.04.22 про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт бакалавра студентів групи ІТ-81, ІТ-82

Заочна форма навчання:

Наказ 0302-IV від 27.04.22 про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт бакалавра студентів групи ІТз-81с, ІТз-83-0с

Дистанційна форма навчання:

Наказ 0333-IV від 11.05.22 про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт бакалавра студентів групи ІТдн-81б, ІТдн-81о, ІТтдн-84жт, ІТтдн-81с

 Наказ 0357-IV від 16.05.22 про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт бакалавра студента групи ІТтдн-81с

 

Теми кваліфікаційних робіт у 2020-2021 н.р. 
Кваліфікаційні роботи бакалавра

Денна форма навчання:

Наказ №0181-VI від 14.04.21 року про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт бакалавра студентів групи ІТ-71, ІТ-72

Заочна форма навчання:

Наказ №0168-VI від 09.04.21 року про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт бакалавра студентів групи ІТз-72с

 

Теми кваліфікаційних робіт у 2020-2021 н.р.
Кваліфікаційні роботи магістра

Денна форма навчання:

Наказ 1824-III від 26.11.20 року про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт магістра студентів групи ІТ.м-91

Заочна форма навчання:

Наказ 1773-III від 16.11.20 про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт магістра студентів групи ІТ.мз-91с, ІТ.мз-92с

Дистанційна форма навчання:

Наказ 1765-III від 13.11.20 про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт магістра студентів групи ІТ.мдн-91с, ІТ.мдн-91к

 

Розклад роботи
Екзаменаційної комісії №21 на 2019-2020 н.р.
з захисту кваліфікаційних робіт бакалаврів спеціальностей 050101,
122 «Комп’ютерні науки»,
освітньо-професійна програма «Інформаційні технології проектування»

 

Дата проведення Час проведення Посилання на відеоконференцію Google Meet Група
09.06.2020-12.06.2020, 9.30 – 15.00 meet.google.com/mvd-bzfm-oxo ІТ-61, ІТ-62
15.06.2020 – резервний день 9.30 – 15.00 meet.google.com/fvu-rcyy-mmn ІТ-61, ІТ-62
17.06.2020 9.30 – 11.30 meet.google.com/uwg-owqi-wkn ІТдн-51С, ІТдн-61С, ІТдн-61Лц
18.06.2020 9.30 – 11.30 meet.google.com/uwg-owqi-wkn ІТз-51с
18.06.2020 13.00 – 14.30 meet.google.com/uwg-owqi-wkn ІТдн-51С, ІТдн-61С, ІТдн-61Лц
19.06.2020 9.30 – 11.30 meet.google.com/uwg-owqi-wkn ІТз-51с
19.06.2020 –  резервний день 12.00 – 14.30 meet.google.com/uwg-owqi-wkn ІТдн-51С, ІТдн-61С, ІТдн-61Лц
22.06.2020 – резервний день 9.30 – 12.00 meet.google.com/ksa-ozfq-znq ІТз-51с

 
Теми кваліфікаційних робіт у 2019-2020 н.р.

Кваліфікаційні роботи магістра

Денна форма навчання:

Наказ 2305-III про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт магістра студентів групи ІТ.м-81, ІТ.м-82

Заочна форма навчання:

Наказ 2296-III про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт магістра студентів групи ІТ.мз-81с

 

Кваліфікаційні роботи бакалавра

Денна форма навчання:

Наказ №0576-III від 14.05.2020 року Про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт бакалавра студентів групи ІТ-61, ІТ-62

Заочна форма навчання:

Наказ 0582-III від 15.05.2020 Про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт бакалавра студентів групи ІТз-51с

Дистанційна форма навчання:

Наказ 0608-III від 21.05.2020 Про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт бакалавра студентів груп ІТдн-51С ІТдн-61С ІТдн-61Лц
 

Матеріали для виконання дипломного проектування:

 

Матеріали для виконання дипломне проектування

Або перейдіть за посиланням.