Загальна інформація

Кафедра інформаційних технологій здійснює підготовку здобувачів вищої освіти рівня бакалавр та магістр за освітньою програмою «Інформаційні технології проектування» в межах спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».

General information

Актуальність

Освітня програма «Інформаційні технології проектування» дозволяє здобути якісну фахову освіту за ІТ профілем, що дає можливість працевлаштування на підприємствах різного профілю діяльності: в ІТ компаніях, банках, державних установах, на заводах, на підприємствах, що займаються розробкою програмного забезпечення, в науково-дослідницьких інститутах.

Спеціалісти з інформаційних технологій проектування – це універсальні фахівці, які здатні працювати в різних галузях промисловості та комерційних структурах, що потребують застосування сучасних інформаційних технологій.

Підготовка

Протягом навчання студенти отримують підготовку з програмування, 3D-дизайну, проектування інформаційних систем, розробки web та мобільних додатків, адміністрування комп’ютерних мереж та баз даних, що значно поширює коло їх можливого працевлаштування. Зокрема, студенти вивчають методи розробки прикладних програмних систем проектування з використанням сучасних інформаційних технологій; методи проектування та експлуатації баз знань і баз даних; використання методів і засобів пошуку, одержання, обробки і використання інформації за допомогою глобальних і локальних телекомунікаційних мереж; створення інтегрованих систем проектування і моделювання спеціального призначення з використанням сучасних комп’ютерних технологій; розробки і проектування комп’ютерних систем та мереж; розробки і менеджменту інформаційних ресурсів.

На секції функціонує Навчально-методичний та консультаційний центр інформаційних технологій проектування, що проводить курси для поглиблення знань студентів з передових ІТ технологій та найсучасніших програмних продуктів.

Також студенти вдосконалюють знання з програмування та 3D моделювання на курсах Центру інженерного програмування від ІТ-компанії AMC Bridge, який діє на секції, та курсів від ІТ-компаній Netcracker, PortaOne, MindK, Apptimized.

Після завершення навчання в магістратурі випускники освітньої програми «Інформаційні технології проектування» мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки.

Працевлаштування

Випускники спеціальності працевлаштовуються на посади системних аналітиків, програмістів, тестувальників програмного забезпечення, графічних та web-дизайнерів, системних адміністраторів, проектних менеджерів в ІТ компаніях, спеціалізованих ІТ-підрозділах підприємств, що займаються супроводом та розробкою сучасних інформаційних систем.