Освітні програми

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Стандарт вищої освіти для першого (бакалаврського рівня)

 

Освітньо-професійна програма «Інформаційні технології проектування»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Кваліфікація Бакалавр комп’ютерних наук
Передумови Наявність середньої освіти, ступеня молодший бакалавр, ОКР молодший спеціаліст
Тривалість навчання 3 роки 10 місяців – на базі повної загальної освіти
1 рік 10 місяців – на базі ступеня молодшого бакалавра / молодшого спеціаліста споріднених спеціальностей .
2 роки 10 місяців – на базі ступеня молодшого бакалавра / молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю
Кількість кредитів 90 ЄКТС – на базі повної загальної освіти
вы – на базі ступеня молодшого бакалавра / молодшого спеціаліста споріднених спеціальностей
180 ЄКТС – на базі ступеня молодшого бакалавра / молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю
Мова викладання Українська

 

 

Освітньо-професійна програма  «Інформаційні технології проектування»
другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Кваліфікація Магістр комп’ютерних наук
Передумови Наявність ступеня бакалавр
Тривалість навчання 1 рік 4 місяці
Кількість кредитів 90 ЄКТС
Мова викладання Українська

 

Освітньо-наукова програма  «Інформаційні технології проектування»
другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Кваліфікація Магістр комп’ютерних наук
Передумови Наявність ступеня бакалавр
Тривалість навчання 1 рік 9 місяці
Кількість кредитів 120 ЄКТС
Мова викладання Українська

 

Освітньо-наукова програма  «Інформаційні технології проектування»
другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Кваліфікація Магістр комп’ютерних наук
Передумови Наявність ступеня бакалавр
Тривалість навчання 1 рік 9 місяці
Кількість кредитів 120 ЄКТС
Мова викладання Англійська