Історія спеціальності

Кафедра інформаційних технологій

Спеціальність «Інформаційні технології проектування» бере свій початок від кафедри нарисної геометрії і графіки, яка була створена 01.09.1972 р. наказом №960-1 шляхом виділення з кафедри загальнонаукових дисциплін Сумської філії ХПІ ім. В.І.Леніна.

Завідувачі кафедри:

1972 – 1976 рр. – Заховаєв Б.П.

1976 – 1984 рр. – Двінянінов В.В.

1985 – 1990 рр. – Учаєв П.М.

1990 – 1993 рр. – Привалов В.В.

1993 – 1997 рр. – Захаров М.В.

19.09.1997 р. наказом №212-1 цю кафедру ліквідовано шляхом об’єднання з кафедрою основ проектування машин. Остання була створена 21.09.1981 р. наказом №201-11 як кафедра деталей машин, теорії механізмів і машин шляхом розділення кафедри опору матеріалів, деталей машин підйомно – транспортних машин та обладнання. 30.12.1993 р. наказом №62-1 перейменована на кафедру основ проектування машин.

Завідувачі кафедри:

1981 – 1985 рр. – Свистун Л.А.

1986 – 1991 рр. – Дрягін Д.П.

1991 – 1997 рр. – Учаєв П.М.

01.06.2005 р. наказом №198-1 кафедра основ проектування машин реорганізована у кафедру інформаційних технологій проектування.

Завідувачі кафедри:

1997 – 2004 рр. – Учаєв П.М.

2004 – 2008 рр. – Неня В.Г.

Згідно наказу №69-I від 11 лютого 2009 року відбулося об’єднання кафедри інформатики з кафедрою інформаційних технологій проектування, яка увійшла у склад кафедри інформатики в якості секції інформаційних технологій проектування (ІТП).

Завідувачі секції:

2008 – 2012 рр. – Баранова І.В.

2012 – по 2014 рр. – Бондар О.В.

2014 – по т.ч. – Шендрик В.В.

Згідно наказу №0748-II від 28 липня 2021 року на виконання рішення вченої ради Сумського державного університету (протокол рішення від 24.06.2021 року №16) відбулася реорганізація кафедри комп’ютерних наук. Шляхом відокремлення секції інформаційних технологій проектування створено кафедру інформаційних технологій.

Завідувач кафедри інформаційних технологій: 

01.09.2021 р. – теперішній час – канд. техн. наук, доцент Шендрик В.В.