Наукова робота

Наукова діяльність співробітників кафедру інформаційних технологій здійснюється в рамках існуючих наукових напрямів

Співробітники та студенти є виконавцями НДР за рахунок власних коштів СумДУ

Назва НДР № держреєстрації Термін виконання НДР
Моделі та методи інформаційних технологій для аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей об’єктів і процесів, що автоматизуються 0120U103071  2020-2024
Науково-методологічні основи розробки інформаційних технологій для розподілених систем 0111U006119  2014-2019
Моделі та інформаційні технології проектування і управління в складних системах 0115U001569 2011-2013
Впровадження сучасних інформаційних технологій для підвищення якості інженерної освіти,  0109U001481 2008-2011
Розробка науково-методичних основ автоматизованого проектування енергетичних машин та установок 0107U001604 2007-2009

 

Співробітники кафедри також є с співвиконавцями НДР на замовлення МОН України:

  • старший викладач Нагорний В.В. та доцент Парфененко Ю.В. – «Закономірності формування нанопористих ZnO, С, С/ZnО і ZnО/NiO для потенційного застосування у якості електродів літій-іонних акумуляторів», № держреєстрації 0119U100763, 2019-2021
  • старший викладач Нагорний В.В. та старший викладач Бойко О.В. – «Інтелектуальна автономна бортова система безпілотного літального апарату ля ідентифікації об’єктів на місцевості», № держреєстрації 0117U003934, 2017-2020 р.

Викладачі кафедри оприлюднюють наукові результати на міжнародних, Всеукраїнських конференціях та семінарах, публікують свої роботи у фахових виданнях України та міжнародних рецензованих журналах, що індексуються базами даних Scopus та Web of Science. Доцент Шендрик В.В. є членом редколегії журналу – International Journal of Green Computing (IJGC) – видавництво IGI Global США.

Студенти освітньої програми «Інформаційні технології проектування» активно долучаються до наукової роботи кафедри, працюють під керівництвом викладачів над науковими темами, виконуючи бакалаврські та магістерські роботи.

На кафедри щорічно проводиться науково-практична конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів, на якій доповідаються основні результати наукової роботи співробітників кафедри зі студентами.

За кількістю призових місць, здобутих на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт спеціальність 122 «Комп’ютерні науки», у тому числі освітня програма «Інформаційні технології проектування» займає лідируючі позиції серед спеціальностей університету, тоді як Сумський державний університет знаходиться у лідерах серед ЗВО України.

Нагороди студентів кафедри ІТ