Нормативні дисципліни

Нормативні дисципліни за освітньою програмою Інформаційні технології проектування спеціальності 122 Комп’ютерні науки на 2021/2022 н.р.
Освітній рівень бакалавр Силабуси нормативних дисциплін за освітньою програмою Інформаційні технології проектування спеціальності 122 Комп’ютерні науки
Освітній рівень магістр Силабуси нормативних дисциплін за освітньою програмою Інформаційні технології проектування спеціальності 122 Комп’ютерні наук