Парфененко Юлія Вікторівна

Парфененко Юлія Вікторівна

Посада:
Провідний фахівець

Контактна інформація:
E-mail: 
Тел.: +38 (0542) 78-07-99

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Проведення практичних робіт з дисциплін:

Назва дисципліни

Науково-методичне забезпечення

Web-програмування

Шендрик, В.В. Web-програмування: конспект лекцій для студ. спец. (7) 8.05010102 "Інформаційні технології проектування" денної та заочної форм навчання / В.В. Шендрик, О.В. Бондар, Ю.В. Парфененко. - Електронне видання каф. Комп'ютерних наук, сек. ІТФ. - Суми: СумДУ, 2013. - 124 с.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32215

Алгоритмізація та програмування

3621 Методичні вказівки до практичних робіт із дисципліни "Алгоритмізація та програмування" [Текст] : для студ. напряму підготовки "Комп'ютерні науки" заочної форми навчання / С. М. Ващенко, Ю. В. Парфененко. — Суми : СумДУ, 2013. — 46

НАУКОВА РОБОТА

Науковий напрямок досліджень:

Системний аналіз і моделювання розподілених технічних систем, застосування інформаційних технологій в галузі енергозбереження, веб-програмування.

 

Участь у наукових проектах:

Рік

Назва проекту

2011-2013

Науково-методологічні основи розробки інформаційних технологій для розподілених систем (№ 0111U006119)

 

Список основних публікацій:

Дата

Публікація

2010

Парфененко Ю.В. Аналіз функціонування системи теплопостачання як об'єкта управління / Ю.В. Парфененко, В.Г. Неня, О.І. Пономаренко // Вісник Національного технічного універсистету «ХПІ». Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – 2010. – № 57. – С.264-268.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/20675

2010

Парфененко Ю.В. Інформаційна модель топології мережі теплопостачання / Ю.В. Парфененко // Вісник Національного технічного універсистету «ХПІ». Тематичний випуск: Інформатика і моделювання. – 2010. – № 21. – С.136-140.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/20676

2010

Парфененко Ю.В. Інформаційна технологія моніторингу функціонування системи теплопостачання підвищеної надійності / Ю.В. Парфененко, В.Г. Неня // Східно-європейський журнал передових технологій. - 2010. - №4/9 (46). - С.22-25.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/18910

2010

Неня В.Г. Теплогідравлічна модель течії води у трубопроводі системи теплопостачання / В.Г. Неня, Ю.В. Парфененко // Східно-європейський журнал передових технологій. - 2010. - №6/7. - С.30-34.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17372

2012

Парфененко Ю.В. Концептуальна модель інформаційної системи аналізу теплозабезпечення [Текст] / Ю.В. Парфененко, В.В. Шендрик, С.І. Красніков // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. – 2012. – № 743. – С. 131-140.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31563

2013

Інформаційно-аналітична система моніторингу та прогнозування теплозабезпечення будівель [Текст] / Ю.В. Парфененко, В.В. Шендрик, В.Г. Неня, Р.П. Окопний // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2013. – № 743. – Ч.1. – С. 38-43.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31564

2011

Baranova I.V. Complex Mathematical Model for Computer Calculation of Delivery and Heat Distribution in Pipeline System / I.V. Baranova, V.G. Nenja, Y.V. Parfenenko // Proceedings of The 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications 2011, Vol. 2, pp. 556-559.

2013

А. с. 47753 Україна. Комп’ютерна програма «Підсистема автоматизованого збирання даних «Heat Data Collector»» / Р. П. Окопний, В. Г. Неня . – № 47753; заявл. 20.11.2012 ; зареєстр. 21.01.2013.

2013

А. с. 51229 Україна. Комп’ютерна програма «Heat Data Storage» / В. В. Шендрик, В. Г. Неня, Ю.В. Парфененко. – зареєстр. 18.09.2013.

2013

А. с. 51760 Україна. Комп’ютерна програма «Інформаційно-аналітична система моніторингу та прогнозування теплозабезпечення будівель «HeatCAM»»/ В. В. Шендрик, В. Г. Неня, Ю.В. Парфененко, Р.П. Окопний. – зареєстр. 16.10.2013.

Інформаційні технології проектування, усі права захищені (с)