Шендрик Віра Вікторівна

Шендрик Віра Вікторівна

Посада:
Завідувач секції ІТП

Доцент, кандидат технічних наук

Вчений ступінь, наукове звання:
Кандидат технічних наук, доцент

Контактна інформація:
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тел.: +38 (0542) 78-07-98

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Основні дисципліни та їх науково-методичне забезпечення:

1.Інформаційна підтримка життєвого циклу технічних об'єктів

104 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Інформаційна підтримка життєвого циклу технічних об'єктів" [Текст] : для студ. спец. "Інформаційні технології проектування" / В. В. Шендрик, Ю. В. Парфененко. — Суми : СумДУ, 2011. — 44 с.:

Опис: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2011/m3104.doc

3105 Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання з дисципліни "Інформаційна підтримка життєвого циклу технічних об'єктів" [Текст] : для студ. спец. "Інформаційні технології проектування" заочної форми навчання / В. В. Шендрик, Ю. В. Парфененко. — Суми : СумДУ, 2011. — 12 с.

Опис: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2011/m3105.doc

 
2.Методи синтезу та оптимізації

2765 Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу "Методи синтезу та оптимізації" [Текст] : для студ. напряму підготовки "Комп'ютерні науки" денної форми навчання / В. В. Шендрик. — Суми : СумДУ, 2010. — 83 с.

Опис: 'ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2765.doc

2835 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Методи синтезу та оптимізації" [Текст] : для студ. напряму підготовки "Комп'ютерні науки" заочної форми навчання / В. В. Шендрик. — Суми : СумДУ, 2010. — 40 с.

Опис: 'ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2835.doc

3001 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу "Методи синтезу та оптимізації" напряму підготовки "Комп'ютерні науки" заочної форми навчання [Текст] / В. В. Шендрик. — Суми : СумДУ, 2010. — 28 с.

Опис: 'ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m3001.doc

 
3.Інформатика, обчислювальна техніка та програмування, основи інформаційних технологій та програмування

2589 Методичні вказівки до курсової роботи з дисциплін "Інформатика" і "Обчислювальна техніка та програмування" [Текст] : для студ. інженерних спец. галузі знань: 0505 - Машинобудування та матеріалообробка; 0504 - Металургія та матеріалознавство / В. Г. Неня, В. В. Шендрик. — Суми : СумДУ, 2009. — 90 с.

Опис: 'ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/m2589.doc'

2595 Методичні вказівки до виконання практичних робіт у 4-му семестрі з дисциплін «Інформатика» і «Обчислювальна техніка та програмування» [Текст] : для студ. інженерних спец. галузей знань: 0505- Машинобудування та матеріалообробка; 0504- Металургія та матеріалознавство заочної форми навчання / В. В. Шендрик, С. А. Щеглов. — Суми : СумДУ, 2009. — 72 с.

Опис: 'ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1371.pdf'

 
4.Видавничі системи (Розробка супровідної проектної документації, видавничі системи)

1363 Методичні вказівки для практичних занять студентів з курсу "Видавничі системи" спеціальності "Інформаційні технології проектування" [Текст] : денної форми навчання / В. В. Шендрик. — Суми : СумДУ, 2007. — 53 с.

Опис: 'ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2007/m1363.doc'

1518 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу "Видавничі системи" [Текст] : для спец. "Інформаційні технології проектування" денної і заочної форм навчання / В. В. Шендрик. — Суми : СумДУ, 2007. — 79 с.

Опис: 'ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2007/m1518.doc'

1543 Методичні вказівки до контрольної роботи з курсу "Видавничі системи" [Текст] : для студ. спец. "Інформаційні технології проектування" заочної форми навчання / В. В. Шендрик. — Суми : СумДУ, 2008. — 83 с.

Опис: 'ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2008/m1543.doc'

3388 Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни "Розробка супровідної проектної документації, видавничі системи" [Текст] : для студ. спец. 6.050101"Інформаційні технології проектування" денної форми навчання / В. В. Шендрик. — Суми : СумДУ, 2012. — 52 с.

Опис: 'ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/m3388.doc'

 

НАУКОВА РОБОТА

Науковий напрямок досліджень:

Оптимізація об’єктів і процесів, оптимальне проектування, Web-технології.

Наукові теми:

2008 - 2011 Впровадження сучасних інформаційних технологій для підвищення якості інженерної освіти, 0109U001481
2011 - 2013 Науково-методологічні основи розробки інформаційних технологій для розподілених систем, 0111U006119
2012 - 2014 Розробка теоретичних основ стратегічного управління проектами тапрограмами розвитку підприємств енергетичного машинобудування, 0112U001573

 

Список наукових праць:

 

1. Сєдая В.В., Ржебаєва Н.К. Баланс энергии на оптимальном режиме и расчет гидравлических потерь в проточной части насоса с полуоткрытыми и открытыми рабочими колесами Ж.// Вістник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: “Машиностроение”.– Киев, 1999. – Вып. 35. – Т. 2. - С. 205-210.  
2. Євтушенко А.О., Ржебаєва Н.К., Шендрик В.В. Физическая модель образования вихревых потерь в насосах с полуоткрытыми рабочими колесами Збірник наукових праць “Удосконалювання турбоустановок методами математичного і фізичного моделювання” (Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України). – Харків, 2000. – С. 433-440.  
3. Шендрик В.В., Ржебаєва Н.К. Минимизация потерь в спиральном отводе насосов с полуоткрытыми и открытыми рабочими колесами на оптимальном режиме Ж.// Вістник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: “Машиностроение”.– Киев, 2000. – Вып. 38, - Т. 2. С. 8-11.  
4. Шендрик В.В., Ржебаєва Н.К. Математическое моделирование и минимизация потерь вихревого обмена в насосах с полуоткрытыми и открытыми рабочими колесами на оптимальном режиме Ж.// Вістник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія: “Технология в машиностроении”. – Харьков, 2001. – Вып. 129, ч. 2. – С. 364-371  
5. Шендрик В.В., Ржебаєва Н.К., Бородай М.В. Методика расчета насосов с полуоткрытыми и открытыми рабочими колесами Ж.// Вістник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: “Машиностроение”.– Киев, 2002. – Вып. 42, т. 2. – С. 166-169  
6. Шендрик В.В. Математическое моделирование и оптимизация как основа методики расчета проточных частей насосов с полуоткрытыми и открытыми рабочими колесами Збірник наукових праць “Удосконалювання турбоустановок методами математичного і фізичного моделювання” (Інститут проблем машинобудування ім. Підгорного НАН України). – Харків, 2003. – С. 558-563  
7. Шендрик В.В., Ржебаєва Н.К., Бородай М.В. Выбор оптимального угла установки лопасти на выходе из рабочего колеса центробежного насоса Ж.// Вісник Сумського державного університету. Серія технічні науки. – Суми, 2003. – № 13(59). – С. 174-178  
8. Шендрик В.В. Физическая модель рабочего процесса в проточных частях насосов с полуоткрытыми и открытыми рабочими колесами Ж.// Вісник Сумського державного університету. Серія технічні науки. – Суми, 2007. – № 1. – С. 54-63.  
9. Шендрик В.В. Оптимизация геометрических параметров проточных частей насосов с полуоткрытыми и открытыми рабочими колесами Ж.// Компресорне і енергетичне машинобудування (ТОВ “Міжнародний інститут компресорного і енергетичного машинобудування”). – Суми, 2007. – № 2(8). – С. 82-87  
10. Шендрик В.В. Математическая модель процесса распределения энергии в насосах с полуоткрытыми и открытыми рабочими колесами на оптимальном режиме Ж.// Компресорне і енергетичне машинобудування (ТОВ “Міжнародний інститут компресорного і енергетичного машинобудування”). – Суми, 2007. – № 4(10). – С. 95-97  
11. Шендрик В.В., Ващенко С.М. The optimal design of pumps with open and semi-open impellers Матеріали 19 Міжнародної конференції «HYDROTURBO 2008».– Hrotovice, 2008. – С. 59-68  
12. Алексенко О.В., Баранова І.В., Шендрик В.В Практическая инженерная подготовка –со студенческой скамьи Ж.// Компьютерное проектирование и технический документооборот (КПД). – Киев, 2010. – № 1(14). – С. 46-49  
13. Алексенко О.В., Шендрик В.В Узгодження викладання математичних і спеціальних дисциплін для підготовки фахівців з інформаційних технологій проектування Наукові технології навчання: науково-методичний збірник/Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2010. – Вип.63. – Ч.2. – С.171-174  
14. Шендрик В.В., Саєв В.В. Розробка Web-орієнтованої інформаційної системи по пошуку раціонального шляху Ж.// Східно-європейський журнал передових технологій. – Харків, 2011. – № 4/2(52). – С. 4-6  
15. Шендрик В.В., Ващенко С.М. Система збирання, розміщення та аналізу даних Ж.// Вісник Національного Університету «Львівська політехніка». Серія «Інформаційні системи та мережі». – Львів, 2011. – № 715. – С. 343-353.  
16. Омеляненко К.А., Баранова И.В., Алексенко О.В., Шендрик В.В. The specifics of the vane plumb firmness features research by means of COSMOSWORKS Матеріали міжнародної конференції «The 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS'2011)» - Прага, 2011 – C.684-687  
17. Шендрик В.В., Гордієнко І.О. Створення та програмна реалізація алгоритму системи підтримки проектування відцентрового насосу Ж.// Східно-європейський журнал передових технологій. – Харків, 2012. – № 2/7 (56). – С. 61-65.  
18. Шендрик В.В., Гордієнко І.О., Алексенко О.В., Зінченко Н.О. Аналіз можливостей використання методик проектування відцентрових насосів в автоматизованій системі Ж.// Компрессорное и энергетическое машиностроение. – Суми, 2012. – № 2(28). – С. 21-24.  
19. Шендрик В.В., Опара Д.С., Коваленко К.О. Методика відбору та накопичення змінного у часі web-контенту Ж.// Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – №34. – С. 71-74  
20. Шендрик В.В., Гордієнко І.О., Алексенко О.В., Зінченко Н.О. Analisys of possibilities of using methods of centrifugal pump design in the automated system Матеріали 21 Міжнародної конференції «HYDROTURBO 2012».– Brno, 2012. – С. 119-120  
21. Шендрик В.В., Гордієнко І.О., Алексенко О.В. Комп‘ютерна програма “Pump” Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 44153 від 05.06.2012  

Інформаційні технології проектування, усі права захищені (с)