Федотова Наталія Анатоліївна

Федотова Наталія Анатоліївна

Посада:
Старший викладач

Вчений ступінь, наукове звання:
Кандидат технічних наук

Контактна інформація:
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тел.: +38 (0542) 78-07-99

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Основні дисципліни та їх науково-методичне забезпечення:

Назва дисципліни

Науково-методичне забезпечення

Основи графіки та дизайну

ІЕТР з дисципліни

Технологія комп’ютерного проектування

ІЕТР з дисципліни

Сучасні інформаційні системи

Електронний конспект лекцій

Основи робочих процесів машин

 

Комп"ютерний дизайн реклами

 

НАУКОВА РОБОТА

Науковий напрямок досліджень:

Розробка систем автоматизованого проектування та електронного документообігу в машинобудуванні, комп’ютерний дизайн та анімація.

Участь у наукових проектах:

Рік

Назва проекту

2012 - 2014

Розробка теоретичних основ стратегічного управління проектами та програмами розвитку підприємств енергетичного машинобудування, 0112U001573

2011 - 2013

Науково-методологічні основи розробки інформаційних технологій для розподілених систем, 0111U006119

2012

Исследование влияния связанности термоупругих полей на распределение напряжений в элементах пространственных конструкций, 0112U007317

2008 - 2011

Впровадження сучасних інформаційних технологій для підвищення якості інженерної освіти. Мiнiстерство освiти i науки України, № 0109U001481

2009 - 2010

Впровадження сучасних інформаційних технологій для підвищення якості інженерної освіти. Мiнiстерство освiти i науки України, № 0109U001481

2007 - 2009

Розробка науково-методичних основ автоматизованого проектування енергетичних машин та установок. Мiнiстерство освiти i науки України, № 0107U001604

2005 - 2009

Дослідження нетрадиційних шляхів перетворення енергії в рідинах і газах та створення на їхній основі прогресивного обладнання для гідросистем Мiнiстерство освiти i науки України, № 0106U001935

2004 - 2005

Наукові основи технічного забезпечення енергозберігаючих технологій в гідропневмосистемах. Мiнiстерство освiти i науки України, № 0103U000769

1999 - 2004

Дослідження нетрадиційних турбомашин і систем для вирішення енергетичних і екологічних проблем Мiнiстерство освiти i науки України, № 0100U003214

Список основних публікацій:

Дата Назва Завантажити
2011  Федотова Н.А., Гончаренко Н.Н. Развитие одаренности на уроках физики: использование интерактивной доски. // Научно-методический журнал "Образование личности" Федерального государственного научного учреждения "Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи" - 2011 р. № 4 с. 79 - 83  
2010 Финкильштейн З.Л. Вымораживающее усторйство для производства чистой талой питьевой воды – ХОЛПИ ТВ-25 / З.Л. Финкильштейн, Н.А. Федотова, Е.А. Омельяненко, А.В.Сащенко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – №2 (44). – 2010. – С. 48-51.  
2008

Євтушенко А.О. Розрахункове дослідження впливу діагональності поверхні струму і змінності товщини шару на гідравлічні характеристики гратки профілів робочого колеса типової лопатевої системи / А.О. Євтушенко, О.Г. Гусак, Н.А. Федотова // Вісник НТУУ “КПІ”: Машинобудування, №54. - Київ: Вид-во НТУУ “КПІ”. - 2008. – С. 239-246.

 
2007 Гусак А.Г. Сопоставительный анализ гидравлических способов уменьшения массогабаритных показателей лопастных насосов / А.Г. Гусак, Н.А. Федотова, Е.Н. Коваленко // Вісник СумДУ:Технічні науки, № 13 (59). – Суми: СумДУ. – 2007. – С. 156-161.  
2005 Евтушенко А.А. Исследование течения в проточной части осевого насоса с лопастной системой типа НР / А.А. Евтушенко, А.Н. Кочевский, Н.А. Федотова, А.Е. Щеляев, В.Н. Коньшин // Вісник СумДУ: Технічні науки, № 1 (73). – Суми: Вид-во СумДУ. – 2005. – С. 41-58.  
2003 Федотова Н.А. Анализ существующих рекомендаций по выбору втулочного отношения на выходе из рабочего колеса лопастной системы типа РВ и возможность их использования для лопастной системы типа НР / Н.А. Федотова // Вісник СумДУ: Технічні науки, № 13 (59). – Суми: Вид-во СумДУ. – 2003. – С. 169-173  
2002 Евтушенко А.А. Экспериментальное исследование структуры потока в меридианной проекции рабочего колеса насоса с лопастной системой типа НР / А.А. Евтушенко, Н.А. Федотова,А.Н. Кочевский // Вестник НТУУ «КПИ» : Машиностроение. - № 42, Т. 2 – Сумы, изд-во Ризоцентр. -2002. - С. 170-174.  

Інформаційні технології проектування, усі права захищені (с)