Марченко Анна Вікторівна

Марченко Анна Вікторівна Посада:
Доцент

Вчений ступінь, наукове звання:
Кандидат технічних наук, доцент

Контактна інформація:
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тел.: +38 (0542) 78-07-99

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Основні дисципліни та їх науково-методичне забезпечення:

Назва дисципліни Науково-методичне забезпечення

Організація баз даних та знань

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни "Організація баз даних та знань"// Суми: СумДУ, 2009 – 67 с.

Перейти до матеріалів

Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Організація баз даних та знань» для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» денної форми навчання// Суми: Вид-во СумДУ, 2010.- 56 c.

Перейти до матеріалів

Організація баз даних та знань: конспект лекцій для студентів спеціальності 080402 – Інформаційні технології проектування денної форми навчання (конспект лекцій)// Суми: СумДУ, 2009 –198 с. –

Перейти до матеріалів

Організація баз даних та знань : конспект лекцій для студ. спец. 080402 - Інформаційні технології проектування заочної форми навчання/ Суми: Вид-во СумДУ, 2010.- 110 c.

Перейти до матеріалів

Організація баз даних та знань: комплект навчально-методичних матеріалів українською мовою в електронному вигляді для студентів напряму підготовки 060501 - комп'ютерні науки всіх форм навчання.

Перейти до матеріалів

Организация баз данных та знаний: комплект учебно-методических материалов на русском языке в электронном виде для студентов направления подготовки 060501 - компьютерные науки всех форм обучения

Перейти до матеріалів

Експлуатація та обслуговування комп’ютерної техніки

Експлуатація та обслуговування комп’ютерної техніки: комплект навчально-методичних матеріалів українською мовою в електронному вигляді для студентів напряму підготовки 060501 - "комп'ютерні науки" всіх форм навчання

Перейти до матеріалів

Архітектура ПК

Архітектура персонального комп'ютера: комплект навчально-методичних матеріалів українською мовою в електронному вигляді для студентів напряму підготовки 060501 - комп'ютерні науки всіх форм навчання

Перейти до матеріалів

Архитектура персонального компьютера:комплект учебно-методических материалов на русском языке в электронном виде для студентов направления подготовки 060501 - компьютерные науки всех форм обучения

Перейти до матеріалів

Вступ до спеціальності

Вступ до спеціальності: комплект вказівок до виконання практичних завдань курсу дисципліни українською мовою для студентів напряму підготовки  060501 - комп'ютерні науки денної форм навчання

Перейти до матеріалів

Вступ до спеціальності: комплект вказівок до виконання практичних завдань курсу дисципліни українською мовою для студентів напряму підготовки  060501 - комп'ютерні науки заочної форми навчання

Перейти до матеріалів

Основи інженерної діяльності та наукових досліджень   

Марченко, А. В. Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни «Основи інженерної діяльності та наукових досліджень» [Текст] : для студ. напряму підготовки "Комп'ютерні науки" денної форми навчання / А. В. Марченко. — Суми : СумДУ, 2011. — 16 с. - Перейти до матеріалів

Марченко, А. В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи наукових досліджень та інженерної діяльності» [Текст] : для студ. 5-го курсу напряму підготовки "Комп'ютерні науки" денної форми навчання / А. В. Марченко. — Суми : СумДУ, 2011. — 39 с. - Перейти до матеріалів

 

 

 

 

Інформатика

Обчислювальна техніка

Інформаційні технології та основи програмування

 

 

 

 

 

 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Інформатика", "Обчислювальна техніка", "Основи інформаційних технологій та програмування" (модуль 1) [Текст] : для студ. напрямів підготовки «Інженерна механіка», «Енергетика», «Інженерне матеріалознавство» денної форми навчання / А. В. Неня, О. В. Алексенко, Н. А. Федотова. — Суми : СумДУ, 2010. — 70 с. - Перейти до матеріалів

 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Інформатика", "Обчислювальна техніка", "Основи інформаційних технологій та програмування". Модуль 4 [Текст] : для студ. напрямів підготовки: "Інженерна механіка", "Енергетика", "Інженерне матеріалознавство" денної форми навчання / А. В. Марченко, О. В. Алексенко, Н. А. Федотова, О. В. Бондар. — Суми : СумДУ, 2012. — 58 с.  -Перейти до матеріалів

 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Інформатика", "Обчислювальна техніка", "Основи інформаційних технологій та програмування". Модуль 5 [Текст] : для студ. напрямів підготовки: "Інженерна механіка", "Енергетика", "Інженерне матеріалознавство" денної форми навчання / А. В. Марченко, О. В. Алексенко, Н. А. Федотова, О. В. Бондар. — Суми : СумДУ, 2012. — 54 с. - Перейти до матеріалів

 

Моделювання даних та маніпулювання даними

Моделювання даних та маніпулювання даними: комплект навчально-методичних матеріалів українською мовою в електронному вигляді для студентів напряму підготовки 060501 - "комп'ютерні науки" всіх форм навчання

Перейти до матеріалів

Моделі і методи проектування інформаційних систем

Моделі і методи проектування інформаційних систем: комплект навчально-методичних матеріалів українською мовою в електронному вигляді для студентів спеціальності 8.05010102 - "інформаційні технології проектування" всіх форм навчання

Перейти до матеріалів

НАУКОВА РОБОТА

Науковий напрямок досліджень:

Тривимірне моделювання елементів проточної частини насосів з метою автоматизації процесу проектування енергетичних машин.

Участь у наукових проектах:

Рік Назва
2012-2014 Розробка теоретичних основ стратегічного управління проектами та програмами розвитку підприємств енергетичного машинобудування, 0112U001573
2012 Исследование влияния связанности термоупругих полей на распределение напряжений в элементах пространственных конструкций, 0112U006119
2011-2013 Науково-методологічні основи розробки інформаційних технологій для розподілених систем, 0111U006119
2008 - 2010 Впровадження сучасних інформаційних технологій для підвищення якості інженерної освіти.
Мiнiстерство освiти i науки України, № 0109U001481
2007 - 2009 Розробка науково-методичних основ автоматизованого проектування енергетичних машин та установок.
Мiнiстерство освiти i науки України, № 0107U001604
2006 - 2008 Дослідження нетрадиційних шляхів перетворення енергії в рідинах і газах та створення на їх основі прогресивного обладнання для гідропневмосистем.
Мiнiстерство освiти i науки України, № 0106U001935
2004 - 2005 Наукові основи технічного забезпечення енергозберігаючих технологій в гідропневмосистемах.
Мiнiстерство освiти i науки України, № 0103U000769

Список основних публікацій:

Дата Назва Завантажити
2014 The Features of the Smart MicroGrid as the Objectof Information Modeling/ Olha Shulyma, Vira Shendryk, Iryna Baranova, Anna Marchenko// Information and Software Technologies// Springer International Publishing, 2014
2013 Комп’ютерне геометричне моделювання напрямних апаратів з безперервною перевідною ділянкою// Восточно-Европейский журнал передовых технологий// Научный жур-нал. – №2/7 (62). – Харков: Технологический центр, 2013. – С.43-46  
2013 Параметризація дифузорного блоку напрямного апарату відцентрового насосу// Вестник НТУ «ХПИ». Серия: Новые решения в современных технологиях.– Харьков.– 2013.– №16(989).– С.18-21.  
2012 Марченко А.В. Параметризація блочної моделі напрямного апарату відцентрового насосу// Восточно-Европейский журнал передовых технологий// Научный жур-нал. – №4/7 (58). – Харков: Технологический центр, 2012. – С.43 -46  
2011 Марченко А.В., Милостна Н.О. Системи управління потоками робіт при автоматизації бізнес-процесів// Восточно-Европейский журнал передовых технологий// Научный жур-нал. – №4/2 (52). – Харков: Технологический центр, 2011. – С.28-31  
2010 Неня А.В., Лугова С.О. Особливості побудови тривимірних геометричних моделей напрямних апаратів багатоступеневих відцентрових насосів/Всеукраинский научно-технический журнал «Промышленная гидравлика и пневматика», г.Винница, №2 (28) 2010 г С. 45-52.  
2008 Луговая С.О., Неня А.В., Твердохлеб И.Б., Расчет усовершенствованных направляючих аппаратов многострупенчатых лопастных насосов, Промислова гідравліка та пневматика № 2 (20) (2008).  
2007 Евтушенко А.А., Карапузова М.В., Неня А.В., Результаты определения характеристики рабочего колеса как самостоятельного элемента центробежного насоса, Промислова гідравліка і пневматика № 2 (16) (2007).  
2007 ЄвтушенкоА.О., КарапузоваМ.В., Неня А.В., Вплив структури течії між основними елементами проточної частини на показники якості лопатевого насосу, Вісник СумДУ №1 (2007).  
2007 Евтушенко А.А., Луговая С.О., Неня А.В., Оптимизация геометрии проточной части насосной ступени с использованием результатов расчетного эксперимента , Вестник Восточноукранского национального университета им. В.Даля № 3 (109), ч. 2. (2007).  
2007 Вертячих О.В., Карапузова М.В., Неня В.Г., Неня А.В., Гідродинамічні аспекти блочно-модульного конструювання проточних частин насосів гідродинамічного принципу дії на ділянці «вихід з робочого колеса – вхід у відвід», Вісник НТУУ «КПІ» № 54 (2007).  
2006 Евтушенко А.А., Неня А.В., Деление вихревых течений на составляющие и их использование в насосостроении, Издат- во ИпМаш Т. 9, № 4 (2006).  

Сертифікати

1. Statement of Accomplishment "Writing in the Sciences". Stanford Online. November 22nd, 2013  (Завантажити)

2. Certificate "DB2 Family Fundamentals". IBM. 17-19.03.2014 (Завантажити)

3. Statement of Accomplishment "Introduction to Databases". Stanford Online. March 18th, 2014 (Завантажити)

Інформаційні технології проектування, усі права захищені (с)