Ващенко Світлана Михайлівна

Ващенко Світлана Михайлівна Посада:
Старший викладач

Вчений ступінь, наукове звання:
Кандидат технічних наук

Контактна інформація:
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тел.: +38 (0542) 223-344

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Основні дисципліни та їх науково-методичне забезпечення:

1.Основи програмування та алгоритмічні мови Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови" [Текст] : для студ. спец. 6.050101 «Інформаційні технології проектування» усіх форм навчання / С. М. Ващенко. — Суми : СумДУ, 2010. — 29 с. — 2-97.
Опис документа ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2797.pdf

Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине "Основы программирования и алгоритмические языки" [Текст] : для студентов специальности "Информационные технологии проектирования" заочной формы обучения / С. М. Ващенко, А. В. Смирнов ; Состав.: Ващенко С.М., Смирнов А.В. — Сумы : СумГУ, 2008. — 23 с.
Опис документа Зміст: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2008/m2135.doc
 
2. Об'єктно-орієнтоване програмування    
3. Системне програмування та операційні системи    

НАУКОВА РОБОТА

Науковий напрямок досліджень:

Застосування сучасних інформаційних технологій у компресоробудуванні, а саме методологій структурного аналізу та системного проектування.

Участь у наукових проектах:

2007 - 2009 Розробка науково-методичних основ автоматизованого проектування енергетичних машин та установок.
Мiнiстерство освiти i науки України, № 0107U001604

Список основних публікацій:

1. Ващенко С.М., Концевич В.Г. Использование методологии IDEF при проектировании САПР механизма движения и уравновешивания поршневого компрессора. (Тезисы докладов III международной конференции «Системы проектирования, технологической подготовки производства и управления этапами жизненного цикла промышленного продукта. CAD/CAM/PDM - 2003», Москва, 2003.)  
2. Ващенко С.М., Концевич В.Г. Системная модель поршневого компрессора. (Вісник Сумського державного університету. - №2(61). – 2004)  
3. Ващенко С.М., Концевич В.Г. Структурно-функциональная схема конструктивных элементов поршневых компрессоров. (Труды XIII международной научно-технической конференции по компрессоростроению «Компрессорная техника и пневматика в XXI веке», Сумы, 2004)  
4. Ващенко С.М. Разработка структурной схемы конструктивных и технологических элементов механизма движения поршневого компрессора. (Вісник Сумського державного університету. - №1(73). – 2005)  
5. Ващенко С.М., Концевич В.Г. Разработка САПР механизма движения поршневого компрессора на базе единого информационного пространства моделирования.(Сборник научных трудов IV международной научно-технической конференции «Современные проблемы холодильной техники и технологии», Одесса, 2005)  
6. Ващенко С.М. Динамические силы в кривошипно-шатунном механизме поршневого компрессора (Компрессорное и энергетическое машиностроение. - №1(3). – 2006)  
7. Ващенко С.М., Концевич В.Г., Боровик В.О. Розробка методичного забезпечення навчального курсу з дисципліни «Архітектура персональних комп’ютерів» (Матеріали 8-ої між-народної міждисцип-лінарної науково-практичної школи конференції «Сучасні проблеми науки ат освіти», Харків, 2007)  
8. Ващенко С.М. Оптимизация динамических характеристик кривошипно-шатунного механизма. (Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. - №3(109). – 2007)  
9. Ващенко С.М., Концевич В.Г. Использование современных информационных технологий для повышения качества компрессорного оборудования.(Компрессорное и энергетическое машиностроение. - №4(10). – 2007)  
10. Ващенко С.М., Алексенко О.В.Роль куратора у студентському житті першокурсників.(Сучасний українсь-кий університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: VII Міжнародна науково-методична конференція,Сумы,2008)  

Інформаційні технології проектування, усі права захищені (с)