Баранова Ірина Володимирівна

Баранова Ірина Володимирівна Посада:
Доцент

Вчений ступінь, наукове звання:
Кандидат технічних наук, доцент

Контактна інформація:
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тел.: +38 (0542) 78-07-99

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Основні дисципліни та їх науково-методичне забезпечення:

Назва дисципліни

Науково-методичне забезпечення

Основи графіки

Інженерна графіка [Текст] : навч. посіб. / О. І. Салтикова, І. В. Баранова. — Суми : СумДУ, 2006. — 196 с.

Комп'ютерна графіка

2183 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Обчислювальна геометрія і комп'ютерна графіка" [Текст] : для студ. напряму 0802 "Прикладна математика" заочної форми навчання / І. В. Баранова. — Суми : СумДУ, 2008. — 29 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownload?docid=193213

Технології комп’ютерного проектування

52-мм самохідна гаубиця 2С3М. Артилерійська частина 2А33. Будова та дія механізмів, боєприпасів, підготовка до стрільби / А. Й. Дерев'янчук, І. В. Баранова, Д. Р. Москаленко та ін. — Мультимедійний посібник каф. військової підготовки. — Суми : СумДУ, 2012.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownload?docid=357013

Технологія автоматизованого оброблення інформації

1183 Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу "Табличні процесори" [Текст] : для студ. спец. 8.080402 "Інформаційні технології проектування" усіх форм навчання / І. В. Баранова. — Суми : СумДУ, 2006. — 42 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownload?docid=108005

943 Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з курсу "Табличні процесори" [Текст] : для студ. спец. 8.080402 "Інформаційні технології" усіх форм навчання / І. В. Баранова. — Суми : СумДУ, 2005. — 50 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownload?docid=81655

3318 Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Технологія автоматизованого оброблення інформації". Модуль 4 [Текст] : для студ. напряму підготовки 6.050101"Комп'ютерні науки" усіх форм навчання. Ч.1 / І. В. Баранова, К. А. Омеляненко. — Суми : СумДУ, 2012. — 66 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownload?docid=355229

3319 Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Технологія автоматизованого оброблення інформації". Модуль 4 [Текст] : для студ. напряму підготовки 6.050101"Комп'ютерні науки" усіх форм навчання. Ч.2 / І. В. Баранова, К. А. Омеляненко. — Суми : СумДУ, 2012. — 62 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownload?docid=355221

3417 Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни "Технологія автоматизованого оброблення інформації". Модуль 5 [Текст] : для студ. напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" усіх форм навчання / І. В. Баранова, К. А. Омеляненко. — Суми : СумДУ, 2013. — 81 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownload?docid=374913

Засоби та методи дизайну

634 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Системи комп'ютерного дизайну" [Текст]. Ч.1 / І. В. Баранова, К. А. Омеляненко. — Суми : СумДУ, 2013. — 46 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownload?docid=396897

634 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Системи комп'ютерного дизайну" [Текст]. Ч.2 / І. В. Баранова, К. А. Омеляненко. — Суми : СумДУ, 2013. — 84 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownload?docid=396898

НАУКОВА РОБОТА

Науковий напрямок досліджень:

Розробка систем автоматизованого проектування та електронного документообігу в машинобудуванні, комп’ютерний дизайн та анімація.

Участь у наукових проектах:

Рік

Назва проекту

1994 - 1996

Дослідження системних ефектів в гідродинамічних насосних установках.
Мiнiстерство освiти i науки України, № 0195U000361

1997 - 1999

Дослідження робочого процесу свердловинних турбонасосних агрегатів на газонасичених та високов’язких нафтах.
Мiнiстерство освiти i науки України, № 0197U016595

2000 - 2002

Дослідження нетрадиційних турбомашин і систем для вирішення енергетичних та екологічних проблем.
Мiнiстерство освiти i науки України, № 0100U003214

2007 - 2009

Розробка науково-методичних основ автоматизованого проектування енергетичних машин та установок.
Мiнiстерство освiти i науки України, № 0107U001604

2008 - 2011

Впровадження сучасних інформаційних технологій для підвищення якості інженерної освіти.
Мiнiстерство освiти i науки України, № 0109U001481

2011 - 2013

 

Науково-методологічні основи розробки інформаційних технологій для розподілених систем, 0111U006119

2012

Исследование влияния связанности термоупругих полей на распределение напряжений в элементах пространственных конструкций, 0112U007317

2012 - 2014

Розробка теоретичних основ стратегічного управління проектами та програмами розвитку підприємств енергетичного машинобудування, 0112U001573

Список основних публікацій:

Дата публікації

Публікація

 2013

Шелест М.Б., Філіпов К.Д., Баранова І.В. Науковий відеофільм «Робота на закритій вогневій позиції при підготовці до ведення вогню» // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №47110 від 10.01.2013

 2012

Шендрик В.В., Баранова І.В., Зінченко Н.О. Створення інформаційної технології автоматизації процесу виконання проектних процедур .// Східно-європейський журнал передових технологій. – Харків, 2012. – № 6/11(60). – С. 48-52.

http://journals.uran.ua/eejet/article/download/6007/5391

 2011

I. Baranova, V. Nenia, Y. Parfenenko. Complex Mathematical Model for Computer Calculation of Delivery and Heat Distribution in Pipeline System // Proceeding of The 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2011). – Prague, 2011. – Vol.2. – PP.556-559.

 2011

O. Aleksenko, V. Shendryk, I. Baranova, K.Omeljanenko. The specifics of the vane plumb firmness features research by means of COSMOS-WORKS //Proceeding of The 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2011). – Prague, 2011. – Vol.2. – PP.684-687.

 2011

Шелест М.Б., Баранова І.В., Хальзов М.С., Кистень А.В. Будова командирської машини старшого офіцера батареї 1В110 // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №40161 від 15.09.2011

 2011

Москаленко Д.Р., Дерев’янчук А.Й., Баранова І.В., Смеречинський Б.С., Горяйнов Д.Ю. 152-мм самохідна гаубиця 2С3М «Артилерійська частина 2А33, будова та дія механізмів, боєприпасів, підготовка до стрільби»// Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №38457 від 20.05.2011

 2011

Дерев’янчук А.Й., Баранова І.В., Олійник Л.В., Пушкарьов Ю.І. Досвід використання сучасних мультимедійних технологій при викладанні загальновійськових та військово-спеціальних дисциплін // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України №2/2011. –Хмельницький, 2011. -

http://archive.nbuv.gov.ua/e-jour­nals/Vnadps/2011_2/11bivvsd.pdf

 2011

Баранова И.В., Москаленко Д.Р., Дерев’янчук А.Й. Использование технологий параллельных вычислений при визуализации графических сцен // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». – Луцьк: ЛНТУ, 2011. - Випуск №6. - С.30-35.

 2010

Баранова И.В., Шендрик В.В., Алексенко О.В. Практическая инженерная подготовка – со студенческой скамьи, – Компьютерное проектирование и технический документооборот. – №1(14), 2010.

http://cad.in.ua/images/stories/0110/_solidworks_1.pdf

 2009

Баранова І.В., Ляпа М.М., Пушкарьов Ю.І., Трофименко П.Є., Панченко О.В., Нерощин О.В. Аудіовізуальний твір «3D модель вогневого ураження противника в обороні» // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №31227 від 03.12.2009

 2009

Баранова И.В., Петривна Е.А. Разработка автоматизированного рабочего места проектировщика агрегатов со змеевиковыми системами, Науковий Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – №1(4Е) – 2009.

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VDDMA/2009_1/article/09BIVWWS.pdf

 2009

O. Aleksenko, V. Nenia, I. Baranova, Complex modelling hydraulic circuit with turbine drive of centrifugal pump, Papers of IAHRWG Meeting 2009, Czech Republik, 2009.

http://itp.elit.sumdu.edu.ua/images/stories/articles/aleksenko/Aleksenko_2009.pdf

 2008

O. Aleksenko, V. Nenia, I. Baranova, Complex modelling of centrifugal pump, 19 Mizinarodni konference "Hydroturbo 2008", Tisk, Top partners, s.p.o. - Czech Republik, 2008.

http://itp.elit.sumdu.edu.ua/images/stories/articles/aleksenko/Aleksenko_2008.pdf

 2007

Баранова И.В., Неня В.Г. Решения геометрических задач при проектировании меридиального сечения рабочего колеса центробежного насоса // Промислова гідравліка і пневматика – Вінниця: ВДАУ, 2007. – №4(18), С.34-36.

 2006

Баранова И.В., Неня В.Г. Управление проектированием насоса как сложного объекта // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Наука: теорія та практика – 2006». Т.3. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – С.54-58.

 2005

Баранова І.В., Неня А.В., Неня В.Г. Мінімізація граничних умов у методі дискретних вихорів // Праці 11-ї міжнародної науково-технічної конференції „Герметичність, вібронадійність та екологічна безпека насосного і компресорного обладнання” – „ГЕРВІКОН-2005”. В 3 т. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – Т.1. – С. 246-249.

 2001

Баранова І.В., Неня В.Г. Соленоідальність вихрових полів в дискретних моделях потоків // Технології в машинобудуванні: Вісник Національного техн. ун-ту «Харківськ. політехн. ін-т»: Збірка наук. праць. Вип.129. Ч.1. – Харків, НТУ «ХПІ», 2001. – С.386-390.

 2000

Баранова І.В., Евтушенко А.А., Неня В.Г. Вибір початкових даних для розрахунку обтікання елементів проточної частини гідромашин просторовим потоком. Ж.//Вестник НТУУ «КПИ»: Машиностроение. – Киев, 2000. - Вып.38. – Т.2. - С.3-7.

 1999

Баранова І.В., Алексенко О.В., Неня В.Г. Геометричні та гідродинамічні аспекти створення редактора розрахункових схем для моделювання течій в лопатевих гідромашинах. Ж.//Вестник НТУУ «КПИ»: Машиностроение. – Киев, 1999. - Вып.36. - С.528-533.

 1999

Баранова І.В., Визначення показників якості проточної частини гідромашин за результатами рішення просторових задач. Ж.//Вестник НТУУ «КПИ»: Машиностроение. – Киев, 1999. - Вып.35. - С.210-214.

 1999

Баранова І.В., Неня В.Г. Удосконалення методики моделювання внутрішніх течій за методом дискретних вихорів. Ж.//Вестник НТУУ «КПИ»: Машиностроение. – Киев, 1999. - Вып.35. - С.237-240.

 1998

Баранова И.В., Неня В.Г., Кочевский А.Н. Построение двумерной ортогональной сетки для моделирования течений. Ж.//Вісник Сумського державного університету. – Суми, 1998. - №2(10). – С.62-65.

 1998

Баранова І.В., Неня В.Г. Складена крайова задача типу Гільберта. Ж.//Вісник Сумського державного університету. – Суми, 1998. - №2(10). – С.57-62.

 1998

Баранова И.В., Неня В.Г., Евтушенко А.А. Математическое моделирование течения в подводящем направляющем аппарате осевого погружного насоса // Физико-технические и технологические приложения математического моделирования: Сб. научных трудов /НАН Украины, Ин-т математики. – Киев, 1998. – С.97-100.

 1998

Баранова І.В., Неня В.Г., Кравець В.Г. Аналіз та реалізація дворозмірних моделей потенціальної течії нестисливої рідини для узагальнених розрахункових схем // Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье: Сб. научных трудов ХГПУ. – Вып.6. – Ч.2. – Харьков: ХГПУ, 1998. – С.438-441.

 1997

Баранова И.В., Неня В.Г. Расчет турбулентного пограничного слоя методом конечных элементов // «Совершенствование турбоустановок методами математ. и физич. моделирования»: Тр. международ. науч.-техн. конф. /НАН Украины и др.; Редкол.: Ю.М.Мацевитый (отв. ред.) и др. - Харьков: Ин-т проблем машиностроения НАН Украины, 1997. - С.484-489.

Інформаційні технології проектування, усі права захищені (с)