Алексенко Ольга Василівна

Алексенко Ольга Василівна Посада:
Доцент

Вчений ступінь, наукове звання:
Кандидат технічних наук

Контактна інформація:
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тел.: +38 (0542) 687-854

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Основні дисципліни та їх науково-методичне забезпечення:

Назва дисципліни

Науково-методичне забезпечення

Технологія програмування та створення програмних продуктів

  1. 2233 Методичні вказівки до практичних занять І модульного циклу з дисципліни "Технологія програмування та створення програмних продуктів" : для студентів інженерного факультету напряму підготовки "Комп’ютерні науки" денної форми навчання. — Суми : СумДУ, 2009. — 56 с.
  2. 2892 Методичні вказівки до практичних занять ІІ модульного циклу з дисципліни "Технологія програмування та створення програмних продуктів" для студентів напряму підготовки «Компютерні науки» усіх форм навчання/ О. В. Алексенко. — Суми : СумДУ, 2010. — 66 с.
  3. 2900 Методичні вказівки до виконання та оформлення індивідуального завдання з дисципліни "Технологія програмування та створення програмних продуктів" для студентів напряму підготовки «Компютерні науки» усіх форм навчання/ О. В. Алексенко. — Суми : СумДУ, 2010. — 48 с.
  4. 2902 Методичні вказівки до практичних занять ІІІ модульного циклу з дисципліни "Технологія програмування та створення програмних продуктів" для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання/ О. В. Алексенко. — Суми : СумДУ, 2010. — 85 с.
  5. Технології програмування та створення програмних продуктів : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" усіх форм навчання / О. В. Алексенко. — Суми : СумДУ, 2013. — 133 с.

Моделювання систем

 

Основи інформаційних технологій та програмування

  1. 2815 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Інформатика", "Обчислювальна техніка", "Основи інформаційних технологій та програмування" (модуль 1): для студ. напрямів підготовки «Інженерна механіка», «Енергетика», «Інженерне матеріалознавство» денної форми навчання / А. В. Неня, О. В. Алексенко, Н. А. Федотова. — Суми : СумДУ, 2010. — 70 с.
  2. 3392 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Інформатика», «Обчислювальна техніка», «Основи інформаційних технологій та програмування». Модуль 4. // А. В. Марченко, О. В. Алексенко, Н. А. Федотова, О.В. Бондар. – Суми: СумДУ, 2012. – 57 с.
  3. 3393 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Інформатика», «Обчислювальна техніка», «Основи інформаційних технологій та програмування». Модуль 5. // А. В. Марченко, О. В. Алексенко, Н. А. Федотова, О.В. Бондар. – Суми: СумДУ, 2012. – 53 с.

НАУКОВА РОБОТА

Науковий напрямок досліджень:

Моделювання інформаційних систем, моделювання процесів течії рідини у насосах.

Участь у наукових проектах:

Рік

Назва проекту

2012 - 2014

Розробка теоретичних основ стратегічного управління проектами та програмами розвитку підприємств енергетичного машинобудування, 0112U001573

2011 - 2013

Науково-методологічні основи розробки інформаційних технологій для розподілених систем, 0111U006119

2012

Исследование влияния связанности термоупругих полей на распределение напряжений в элементах пространственных конструкций, 0112U007317

2008 - 2011

Впровадження сучасних інформаційних технологій для підвищення якості інженерної освіти, 0109U001481

2007 - 2009

Розробка науково-методичних основ автоматизованого проектування енергетичних машин та установок. Мiнiстерство освiти i науки України, ДР № 0107U001604

2003 - 2005

Наукові основи технічного забезпечення енергозберігаючих технологій в гідропневмосистемах. Мiнiстерство освiти i науки України, ДР № 0103U000769

2000 - 2002

Дослідження нетрадиційних турбомашин і систем для вирішення енергетичних та екологічних проблем. Мiнiстерство освiти i науки України, ДР № 0100U003214

Список основних публікацій:

Дата

Публікація

2013

Аналіз можливостей використання методик проектування відцентрових насосів в автоматизованій системі./В.В.Шендрик, О.В.Алексенко, Н.О.Зінченко, І.А.Гордієнко.// Компрессорное и энергетическое машиностроение, №2(28). – Суми. – 2012, с.21-24.

Analysis of the use of centrifugal pump design techniques in automated systems/ Vira Shendryk, Olga Aleksenko, Natalia Zinchenko, Ivan Gordienko// Engineering MECHANICS - Vol.20, 2013 - No. 2, p. 1–8.

2012

Система ранжування інформації за комплексними показниками з врахуванням розподілу даних у часі./ А.А.Сидоренко, О.В.Алексенко.// Східно-Європейський журнал передових технологій. - №3/9 (57) - 2012 – С.18-22.

2012

Підвищення ефективності складальних процесів у машинобудуванні./ Я.І.Чибиряк, С.М.Ващенко, О.В.Алексенко, А.Й.Дерев’янчук.// Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Вип.121. «Технічний сервіс машин для рослинництва». – Харків: Віровець А.П. «Апостроф», 2012, с.137-141.

2011

The specifics of the vane plumb firmness feacheres research by means of COSMOS-WORKS./ O. Aleksenko, I. Baranova, K.Omeljanenko, V.Shendrik. // Матеріали міжнародної конференції «The 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Tecnology and Applications (IDAACS’2011)», - Чехія, 2011 – с.684-687.

2011

Синтез раціональної послідовності складання виробів./ В.Чухрай, Я.Чибиряк, С.Ващенко, О.Алексенко, В.Яременко.// Вісник Львівського національного аграрного університету. Агроінженерні дослідження № 15. – Львів – 2011, с.293-305.

2010

Дослідження характеристик міцності пластинчастого насосу засобами COSMOSWorks./ О.В. Алексенко, К.А. Омеляненко. //Східно-Європейський журнал передових технологій. - №6/7 (48) - 2010 – С.34-37.

2010

Моделирование аэродинамических характеристик обтекания автомобиля средствами Solidworks./ Б.А. Фостенко, О.В. Алексенко. // “Сборник научных трудов НГУ” Т35, том.1.– 2010. 21-29 стр.

2010

Енергозбереження у гідравлічних мережах - подальша розробка методики енергетичного обстеження систем водопостачання промислових та комунальних підприємств/ А. О. Євтушенко, М. І. Сотник, О. В. Алексенко, Л. В. Гапич // Промислова гідравліка і пневматика. — 2010. — № 4. — С. 3-7

2009

Complex modeling hydraulic circuit with turbine drive of centrifugal pump [Текст] / О. В. Алексенко, І. В. Баранова, В. Г. Неня // 3 IAHR International Meeting of the Workgroup on Cavitation and Dynamic Problems in Hidraulic Mashinery and Systems. — Brno, 2009. — P. 515-522.

Інформаційні технології проектування, усі права захищені (с)