Студентами IV курсу спеціальності “Інформаційні технології проектування” отримано патент України

9 лютого 2016 року заступник завідуючого кафедрою Ващенко Світлана Михайлівна вручила патент України № 104103 на корисну модель «Механічний безмуфтовий прес» його авторам – студентам групи ІТ-21 Миколі Бахмач і Богдану Наливайко та доценту Віталію Сергійовичу Запорожченко. Дана корисна модель розроблена під час занять студентського наукового гуртка винахідників, створеного згідно наказу ректора СумДУ А. В. Васильєва №188-І від 27.03.2009 року. Це вже дев’ятнадцятий патент, отриманий керівником гуртка В. С. Запорожченко до виходу на пенсію у співпраці зі студентами при роботі в Сумському державному університеті. А усього доцентом Запорожченко за час педагогічної діяльності було подано 120 заявок на нові технічні рішення у різних галузях техніки, отримано 55 авторських свідоцтв СРСР і 35 патентів України, з яких 31 охоронний документ створено у співпраці зі студентами.

Суть запатентованого механічного преса полягає у тому, що засіб його безмуфтового вмикання виконано у вигляді ковзної планки призматичної форми з двома боковими заплечиками, якими вона спряжена з Т-подібним пазом, виконаним у верхній частині великої головки шатуна, а у верхній частині ексцентрикової втулки виконано заглиблення під західну частину ковзної планки, до якої приєднано стержень з виступом, розташованим напроти упорного важеля з можливістю їх періодичного контакту.

Техніко-економічні переваги запропонованого преса полягають у спрощенні та зменшенні матеріалоємності його безмуфтової системи вмикання і зниженні втрат енергії на тертя в її рухомих з’єднаннях.

Заявлена корисна модель може знайти використання у ковальсько-штампувальному устаткуванні в якості нової безмуфтової конструкції кривошипних пресів загального призначення відкритого і закритого типів на підприємствах України та світу. Впровадження запатентованого нового технічного рішення дозволить удосконалити конструкцію безмуфтової системи вмикання штампувального кривошипного преса, зменшити енерговитрати на її роботу, покращити умови праці штампувальників і поліпшити екологію довкілля.

Така творча робота допомагає студентам у навчальному процесі, надає досвід практичного прикладення отриманих теоретичних знань для вирішення проблем сучасного виробництва, вчить знаходити та грамотно захищати свої нові технічні рішення. Щиро вітаємо здобувачів і бажаємо студентам подальших успіхів у навчанні та винахідницький діяльності!

Інформаційні технології проектування, усі права захищені (с)