Магістрантами спеціальності “Інформаційні технології проектування” отримано патент України на корисну модель

3 листопада 2015 року на засіданні секції «Інформаційних технологій проектування», кафедри «Комп’ютерних наук» відбулося вручення патенту України № 100414 на корисну модель «Вертикальний штампувальний прес» його авторам – магістрантам групи ІТм-51 Асі Крамар, Віталію Зубко, Андрію Соболю та доценту Віталію Сергійовичу Запорожченко. Патент вручала заступник завідувача секцією ІТП С. М. Ващенко. Дана корисна модель розроблена під час занять студентського наукового гуртка винахідників, створеного згідно наказу ректора СумДУ А. В. Васильєва №188-І від 27.03.2009 року. Це вже вісімнадцятий патент, отриманий керівником гуртка В. С. Запорожченко у співпраці зі студентами та магістрантами за час існування гуртка.

Суть запатентованої корисної моделі полягає у тому, що для прецизійного штампування у конструкцію вертикального преса введено чотири плунжерні гідравлічні циліндри, горизонтально розміщені у порожнинах повзуна, і два циліндри, вертикально розташовані у столі преса, які пов’язані між собою трубопроводами із жорсткими та гнучкими ланками. При цьому чотири горизонтальні гідроциліндри підпору повзуна встановлені з можливістю переміщення разом з ним уздовж нерухомих напрямних елементів, прикріплених до стояків преса, а для зменшення енергетичних втрат на тертя торці плунжерів, обернених до напрямних, обладнані тілами кочення.

Техніко-економічні переваги запропонованої корисної моделі полягають у підвищенні точності штампування та якості штампованих деталей, збільшенні стійкості беззазорних штампів, зменшенні витрат на виготовлення і експлуатацію запропонованого преса завдяки скороченню довжини трубопроводів та зниженню енерговтрат на тертя між повзуном і його напрямними елементами.

Заявлена корисна модель може знайти використання у ковальсько-штампувальному устаткуванні в якості нового прецизійного кривошипного преса для точного холодного сортового та листового штампування на підприємствах нашої Батьківщини.

Така винахідницька діяльність допомагає майбутнім спеціалістам у навчальному процесі, надає досвід практичного використання отриманих на заняттях знань для вирішення складних питань сучасного виробництва, дозволяє вчитися захищати свої нові технічні рішення. Щиро вітаємо здобувачів з отриманням документу на інтелектуальну власність та бажаємо подальшої плідної роботи, творчих пошуків та нових досягнень на благо України!

Інформаційні технології проектування, усі права захищені (с)