Нові перспективи для студентів

Сумський державний університет розпочав співробітництво з міжнародною ІТ-компанією «AMC Bridge». Підписання угоди про партнерство відбулося 23 жовтня в СумДУ. У рамках угоди студенти проходитимуть практику, а в майбутньому – працевлаштовуватимуться в компанії.

Представники «AMC Bridge» назвали співпрацю з університетом перспективною, адже компанія потребує високопрофесійних ІТ-фахівців – саме таких, яких готує секція інформаційних технологій проектування факультету електроніки та інформаційних технологій.

Перший проректор Василь Карпуша зауважив, що співробітництво з роботодавцями дає можливість студентам вже під час навчання набути практичного досвіду, зорієнтуватися на вимоги ринку праці.

Присутні мали змогу ознайомитися з поточними проектами компанії, технологіями, продуктами, які розробили студенти. Крім того, гості розповіли про сучасний цифровий світ і тренди у сфері інформаційних технологій.

Компанія «AMC Bridge» понад 15 років надає послуги з розробки програмного забезпечення для систем автоматизованого проектування, конструювання і виробництва, співпрацюючи з такими відомими компаніями, як Microsoft, Siemens і Autodesk. Розвивається партнерство з вищими навчальними закладами. Головний офіс компанії розташований у США. В Україні функціонує два центри розробки – у Дніпропетровську та Хмельницькому. Новий центр відкривається в місті Суми.

Кафедрою комп’ютерних наук отримано перший патент України на винахід у співпраці зі студентами

15 вересня 2015 року на засіданні секції інформаційних технологій проектування кафедри комп’ютерних наук відбулося вручення патенту України № 109291 на винахід «Механічний безмуфтовий прес». Авторами патенту є керівник студентського наукового гуртка винахідників СумДУ, доцент Запорожченко В. С. у співпраці зі студентами Ященко А. О. (група ХК-21/2) та Запорожченко А. В. (група ЕП-91). Патент видано Сумському державному університету за результатами кваліфікаційної експертизи по патентним матеріалам сімох провідних, найбільш промислово розвинених, країн світу, що підтверджує новизну заявленого технічного рішення.

Детальніше...

Кафедрою комп’ютерних наук отримано черговий патент України на корисну модель у співпраці зі студентами

17 серпня 2015 року доцентом секції інформаційних технологій проектування кафедри комп’ютерних наук факультету ЕлІТ Запорожченко В. С. у співпраці зі студентами отримано черговий патент України № 98317 на корисну модель «Вертикальний механічний прес». Вказана корисна модель розроблена під час занять студентського наукового гуртка винахідників, створеного згідно наказу ректора СумДУ №188-І від 27.03.2009 року. Це вже шістнадцятий патент, отриманий керівником гуртка Запорожченко В. С. у співпраці зі студентами за шість років існування гуртка. Така винахідницька діяльність допомагає майбутнім спеціалістам у навчальному процесі, надає досвід практичного використання отриманих на заняттях знань для вирішення складних питань сучасного виробництва, дозволяє вчитися захищати свої нові технічні рішення. Щиро вітаємо здобувачів з отриманням охоронного документу та бажаємо подальшої плідної роботи, творчих пошуків та нових досягнень на благо України!

Детальніше...

XVIII Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт та олімпіада

В черговий раз високі результати продемонстрували студенти Сумського державного університету кафедри Комп’ютерних наук секції ІТП.

14-17 квітня у м. Київ відбувся XVIII Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт та олімпіада з дисципліни: «Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні» на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».У конкурсі брали участь 57 учасників з 21 ВНЗ України.

Детальніше...

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з інформаційних технологій

Днями відбувся Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з інформаційних технологій, який проходив у м. Хмельницькому на базі Хмельницького національного університету.

Детальніше...

Науковці факультету ЕлІТ здобули науковий та практичний досвід Європейських партнерів

Науковці факультету ЕлІТ здобули науковий та практичний досвід Європейських партнерів у застосуванні сучасних інформаційних технологій до автоматизованого проектування. Аспірантка секції «Інформаційні технології проектування» кафедри комп’ютерних наук факультету ЕлІТ Захарченко Вікторія Петрівна у період із грудня 2014 року по березень 2015 року проходила стажування в Університеті Стратклайд (м. Глазго, Великобританія) за темою «Системний аналіз та інформаційне моделювання автоматизованих систем проектування» у рамках державної програми Міністерства освіти і науки України.

Детальніше...

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Днями відбувся Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт на кращу роботу серед студентів навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом "Інформатика і кібернетика", який проходив у м. Суми на базі кафедри «Комп’ютерних наук» СумДУ. На конкурс було подано 82 роботи з різних ВНЗ України, 20 з яких було представлено у другому турі.

Детальніше...

Результати конкурсу студентських наукових робіт з прикладної геометрії

Із 23 до 27 березня 2015 року в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний університет» проводився ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі науки «Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка». За результатами конкурсу студентська робота «Створення тривимірної моделі та удосконалення конструкції кривошипного преса з клиновим приводом» (науковий керівник – доцент кафедри комп’ютерних наук, Запорожченко В.С.) зайняла друге місце. Крім того, галузева комісія ХПІ прийняла рішення нагородити заохочувальними дипломами студентів 4-ого курсу факультету ЕлІТ Зубка В.С. і Крамар А.О. за наукову роботу «Моделювання будови та роботи кривошипного преса з гідропідпором напрямних елементів повзуна» та Соболя А.В. за роботу «Створення 3D-моделі та моделювання роботи, складання і розбирання штампувального преса з безмуфтовим приводом» (науковий керівник цих робіт – доцент Запорожченко В.С.). Нагороджений також дипломом керівник перелічених трьох студентських робіт за їх високий рівень та якісну організацію творчої роботи студентів спеціальності «Інформаційні технології проектування». У вівторок 31.03.2015 року на засіданні секції інформаційних технологій проектування кафедри комп’ютерних наук зав. секцією Бондар О. В. урочисто вручив дипломи переможцям.

Детальніше...

Студенти ІІ курсу отримали патент України на корисну модель

7 жовтня.2014 року на засіданні секції інформаційних технологій проектування кафедри комп’ютерних наук факультету Електроніки та інформаційних технологій зав. секцією Бондар О. В. вручив патент України № 92964 на корисну модель «Механічний безмуфтовий прес» студентам другого курсу Божко Андрію (група І-33) та Гусєву В’ячеславу (група І-34). Названі студенти вже другий рік займаються винахідницькою діяльністю під керівництвом доцента кафедри комп’ютерних наук Запорожченко В. С. у складі студентського наукового гуртка винахідників, створеного згідно наказу ректора СумДУ №188-І від 27.03.2009 року. Це вже п’ятнадцятий патент, отриманий керівником гуртка у співпраці зі студентами. Така творча робота допомагає студентам у навчальному процесі, надає досвід практичного прикладення отриманих теоретичних знань для вирішення проблем сучасного виробництва, вчить знаходити та грамотно захищати нові технічні рішення.

Детальніше...

Двухдневный бесплатный курс "Введение в бизнес аналитику"

9-10 августа под эгидой IBM в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт" (г. Киев) будет проведен двухдневный бесплатный курс "Введение в бизнес аналитику".

Успешно окончившим курс будут выданы сертификаты от компании IBM.

Детальніше...

Інформаційні технології проектування, усі права захищені (с)