Актуальність

Спеціальність "Інформаційні технології проектування" являє собою унікальне поєднання комп'ютерних та інженерних дисциплін, що дозволяє здобути усесторонню збалансовану освіту, дає можливість знайти роботу на підприємствах різного профілю діяльності: в банках, в державних установах, на заводах, на підприємствах, що займаються розробкою програмного забезпечення, в науково-дослідницьких інститутах. 

Спеціалісти з інформаційних технологій проектування – це універсальні фахівці, які здатні працювати в різних галузях промисловості та комерційних структурах, що потребують застосування сучасних інформаційних технологій.

Це призводить до постійного зростання попиту на даних спеціалістів на ринку праці, і саме тому факультетом Електроніки та інформаційних технологій здійснюється підготовка професіоналів у галузі використання інформаційних технологій, здатних кваліфіковано вирішувати питання розробки, впровадження та експлуатації інформаційних систем, що призначені для підтримки та обміну даними у системах управління організаціями та підприємствами різних галузей.

Інформаційні технології проектування, усі права захищені (с)