Підготовка

Підготовлені фахівці, зокрема, забезпечують професійне проектування, розробку, впровадження та експлуатацію CAD/CAМ/CAE та PDM систем для високотехнологічних підприємств.

Студенти також отримують підготовку з базових інженерних дисциплін, програмування, 3D-дизайну, адміністрування комп’ютерних мереж та баз даних, що значно поширює коло їх можливого працевлаштування. 

Зокрема, студенти вивчають методи розробки прикладних програмних систем проектування з використанням сучасних інформаційних технологій; методи проектування та експлуатації баз знань і баз даних; використання методів і засобів пошуку, одержання, обробки і використання інформації за допомогою глобальних і локальних телекомунікаційних мереж; створення інтегрованих систем проектування і моделювання спеціального призначення з використанням сучасних комп'ютерних технологій; розробки і проектування комп'ютерних систем та мереж; розробки і менеджменту інформаційних ресурсів.

Інформаційні технології проектування, усі права захищені (с)