Актуальність

Спеціальність "Інформаційні технології проектування" являє собою унікальне поєднання комп'ютерних та інженерних дисциплін, що дозволяє здобути усесторонню збалансовану освіту, дає можливість знайти роботу на підприємствах різного профілю діяльності: в банках, в державних установах, на заводах, на підприємствах, що займаються розробкою програмного забезпечення, в науково-дослідницьких інститутах. 

Спеціалісти з інформаційних технологій проектування – це універсальні фахівці, які здатні працювати в різних галузях промисловості та комерційних структурах, що потребують застосування сучасних інформаційних технологій.

Це призводить до постійного зростання попиту на даних спеціалістів на ринку праці, і саме тому факультетом Електроніки та інформаційних технологій здійснюється підготовка професіоналів у галузі використання інформаційних технологій, здатних кваліфіковано вирішувати питання розробки, впровадження та експлуатації інформаційних систем, що призначені для підтримки та обміну даними у системах управління організаціями та підприємствами різних галузей.

Підготовка

Підготовлені фахівці, зокрема, забезпечують професійне проектування, розробку, впровадження та експлуатацію CAD/CAМ/CAE та PDM систем для високотехнологічних підприємств.

Студенти також отримують підготовку з базових інженерних дисциплін, програмування, 3D-дизайну, адміністрування комп’ютерних мереж та баз даних, що значно поширює коло їх можливого працевлаштування. 

Зокрема, студенти вивчають методи розробки прикладних програмних систем проектування з використанням сучасних інформаційних технологій; методи проектування та експлуатації баз знань і баз даних; використання методів і засобів пошуку, одержання, обробки і використання інформації за допомогою глобальних і локальних телекомунікаційних мереж; створення інтегрованих систем проектування і моделювання спеціального призначення з використанням сучасних комп'ютерних технологій; розробки і проектування комп'ютерних систем та мереж; розробки і менеджменту інформаційних ресурсів.

Працевлаштування

Випускники спеціальності працевлаштовуються на посади системних аналітиків, програмістів, системних адміністраторів, фахівців з ІТ-менеджменту у спеціалізованих ІТ-підрозділах, що займаються супроводом та розробкою сучасних інформаційних систем та технологій, роботою із сучасними комп'ютерними системами проектування і моделювання в електроніці і телекомунікації (схемотехніка, конструювання, технологія виробництва).

Інформаційні технології проектування, усі права захищені (с)