Дистанційна / заочна

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ — це форма навчання, що поєднує аудиторні заняття протягом певного періоду в університеті з самостійною роботою вдома. На початку кожного семестру проводиться настановча сесія, на якій прослуховуються лекції, виконуються лабораторні роботи, отримуються контрольні завдання і необхідна навчально-методична література. Протягом навчального семестру, згідно з розкладом, проводяться консультації студентів викладачами кафедр.
Заочна форма навчання – це:

  • можливість навчання без відриву від виробництва;
  • переважно самостійна робота студента з консультаціями з викладачами;
  • економія часу на освіту (можливість отримання подвійних дипломів за двома спеціальностями одночасно).

ДИСТАНЦIЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ — це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi. Дистанційне навчання в нашому університеті дає студентам можливість цілодобового доступу до навчальних матеріалів, постійну підтримку й консультації викладачів та методистів, online відеолекції, віртуальні тренажери та інші технологічні рішення для забезпечення ефективного процесу навчання.

Дистанційна освіта – це:

  • можливість навчатися знаходячись у будь-якій точці світу;
  • постійна підтримка та on-line консультації викладачів;
  • 100% забезпечення навчальними матеріалами через Internet;
  • Одна сесія на рік.

Більш детальніше можна дізнатися на офіційному сайті: http://zaoch.sumdu.edu.ua

Інформаційні технології проектування, усі права захищені (с)