Магістри

Семестр Назва Мета

Загальний

обсяг,

годин/кредит.
Регламент Розробник
1 1 Програмування для мобільних пристроїв

Метою вивчення курсу є оволодіння студентом основ програмування під мобільні пристрої.

150/5,0 Нагорний В.В., старший викладач
2 1  Проектування веб-орієнтованих
інформаційних систем
 Метою виконання курсової роботи є оволодіння та закріплення студентом основ проектування веб-орієнтованих інформаційних систем.  30/1,0   Шендрик В.В., к.т.н., доцент 
3

1

Проектування веб-орієнтованих

інформаційних систем

 
Мета курсу: вивчення сучасних методів та технологій створення web-систем, основних принципів організації та побудови інформаційних систем, що функціонують на основі web-технологій, а також основних вимог та технологій web-дизайну. До складу курсу входять: цикл лекцій з вивчення сучасних web-технологій та створення на їх основі систем і цикл лабораторних робіт по принципах розробки web – систем, web -ресурсів, адмініструванню web-серверів.   120/4    Шендрик В.В., к.т.н., доцент
4

1

Об’ктно-орієнтований аналіз та проектування

Метою курсу є формування у студентів базових теоретичних знань і практичних навичок з проектування та розробки програмного забезпечення з використанням об’єктно-орієнтованого підходу та патернів проектування.

150/5 Ващенко С.М., к.т.н., доцент
5

2

Методи і засоби аналізу візуальної інформації

Метою вивчення курсу є знайомство та оволодіння студентом основ використання методів і засобів аналізу візуальної інформації.

150/5,0 Нагорний В.В., старший викладач
6 2  

Інтеграція CAD/CAM/CAE засобів

 

Метою вивчення курсу є оволодіння студентом принципів інтеграції CAD/CAE засобів для розширення функціоналу існуючих систем.

 150/5,0    Нагорний В.В., старший викладач
7 3 Сховища даних

Мета дисципліни – вивчення принципів розроблення моделей сховищ даних; одержання практичних навичок розроблення логічних та фізичних моделей сховищ даних з використанням сучасних case-засобів, реалізації розроблених та супроводження сховищ даних засобами Microsoft SQL Management Studio.

300/10   А.В. Марченко, к.т.н., доцент
8 3

Методи і засоби аналізу візуальної інформації

Метою виконання курсової роботи є оволодіння та закріплення студентом основ використання методів і засобів аналізу візуальної інформації.

 30/1,0   Нагорний В.В., старший викладач 
9 3

Методи і засоби аналізу візуальної інформації

Метою вивчення курсу є знайомство та оволодіння студентом основ використання методів і засобів аналізу візуальної інформації.

 
270/9,0     Нагорний В.В., старший викладач

 Бакалаври

Семестр Назва Мета

Загальний

обсяг,

годин/кредит.
Регламент Розробник
1 3

Комп’ютерна графіка

Дисципліна має за мету вивчення та практичне засвоєння сучасних засобів комп’ютерної графіки і методів побудови графічних додатків, які базуються на принципах реалістичної візуалізації та анімації, методах обчислювальної геометрії та геометричного моделювання.

150/5

доц. Баранова І.В.

2 4 Інтерактивні мультимедійні системи і додатки

Формування умінь створювати анімаційні ролики та фільми, використовуючи принципи і методи сучасного програмування в середовищі Adobe Flash CS; створення умов для професійного самовизначення в сучасному суспільстві за допомогою творчої самореалізації в освоєнні інформаційних технологій.

120 / 4

 Федотова Н.А.

ст.викл.

3 4 Математичні методи дослідження операцій

Метою дисципліни є отримання студентами знань математичних методів дослідження операцій, а також оволодіння практичними вміннями та навичками в застосуванні математичних методів дослідження операцій для розв’язання практичних задач певних галузей науки і техніки.

150/5 Шендрик В.В., к.т.н., доцент
 4 5 Комп’ютерні технології дизайну

Кінцева мета вивчення курсу – оволодіння студентами основами знань, умінь і навичок, необхідних для виконання художньо-конструкторських проектів різного призначення та вирішення дизайнерських задач з використанням технологій комп'ютерної графіки.

150 / 5    доц. Баранова І.В.
5  5  Web-технології та web-дизайн Мета курсу: вивчення сучасних web-технологій, основних принципів організації та побудови інформаційних систем, що функціонують на основі web-технологій, а також основних вимог та технологій web-дизайну. До складу курсу входять: цикл лекцій з вивчення сучасних web-технологій та web-дизайну і цикл лабораторних робіт по мові HTML та принципах розробки web -ресурсів, адмініструванню web-серверів.  150/5     Шендрик В.В., к.т.н., доцент
 6 5 Інтеграція CAD/CAM систем

Метою вивчення курсу є оволодіння студентом принципів інтеграції CAD/CAM систем для розширення функціоналу існуючих систем.

150/5,0 Нагорний В.В., старший викладач
7 6 Моделювання текстур та матеріалів В результаті навчання студенти оволодіють основами знань про сучасні методи текстурування і дизайну, отримають практичні вміння і навички роботи з програмними засобами комп'ютерного дизайну для вирішення практичних задач. 150/5 Бойко о.в., к.т.н., старший викладач
8 6 Технологія створення програмних продуктів Мета дисципліни – ознайомлення студентів зі стандартами на розробку та супровід програмних продуктів, новітніми технологічними методами розробки програмних продуктів, тенденціями їх розвитку на сучасному етапі. 150/5,0 О.В.Алексенко, к.т.н., доцент
9 7 Сучасні CAE/CAD/CAM системи проектування

Метою вивчення курсу є знайомство та оволодіння студентом основ використання сучасних CAE/CAD/CAM систем.

108/3,0 Захарченко В.П., асистент
10 8 Комп’ютерний дизайн реклами

Мета вивчення дисципліни - отримання студентами теоретичних основ сучасного дизайну, принципів композиційної побудови, історії дизайну, основних етапів розвитку реклами, основ банерної реклами, основ слоганістікі, логотипу та фірмового стилю.

90/ 3    ст.викл.Федотова Н.А 
11 8

Методи синтезу і аналізу проектних рішень

Метою навчальної дисципліни є отримання студентами знань математичних методів аналізу та синтезу проектних рішень, а також оволодіння вміннями та навичками їх застосування для розв’язання практичних задач.

90/3     Парфененко Ю.В., ст. викладач
12 8

Інтегровані комп’ютерні системи

Кінцева мета вивчення курсу – оволодіння студентами основами знань, умінь і навичок, необхідних для виконання художньо-конструкторських проектів різного призначення та вирішення дизайнерських задач з використанням технологій комп'ютерної графіки.

 90/3   ст..викл.Федотова Н.А. 
13 11

Технології обробки аудіо- та відеоінформації

Мета курсу: вивчення сучасних технологій обробки аудіо- та відеоматеріалів для реалізації професійного аудіо- та відеомонтажу. До складу курсу входять: цикл лекцій з вивчення сучасних методів обробки аудіо- та відеоматеріалів, та засобів для підготовки матеріалів для професійного монтажу.

300/10    Баранова І.В., Марченко А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Інформаційні технології проектування, усі права захищені (с)