Підготовка

Підготовлені фахівці, зокрема, забезпечують професійне проектування, розробку, впровадження та експлуатацію CAD/CAМ/CAE та PDM систем для високотехнологічних підприємств.

Студенти також отримують підготовку з базових інженерних дисциплін, програмування, 3D-дизайну, адміністрування комп’ютерних мереж та баз даних, що значно поширює коло їх можливого працевлаштування. 

Зокрема, студенти вивчають методи розробки прикладних програмних систем проектування з використанням сучасних інформаційних технологій; методи проектування та експлуатації баз знань і баз даних; використання методів і засобів пошуку, одержання, обробки і використання інформації за допомогою глобальних і локальних телекомунікаційних мереж; створення інтегрованих систем проектування і моделювання спеціального призначення з використанням сучасних комп'ютерних технологій; розробки і проектування комп'ютерних систем та мереж; розробки і менеджменту інформаційних ресурсів.

Новини секції:

Наші досягнення:

Випускники нашої спеціальності займають керівні посади та користуються попитом на сучасному інформаційному просторі

На секції ІТП вивчають найсучасніші пакетні програмні продукти та найпопулярніші мови програмування

Студенти кафедри комп'ютерних наук, а саме секції ІТП займають призові місця на місцевих та всеукраїнських олімпіадах

Вже під час навчання наші студенти починають працювати в солідних фірмах, тим самим отримують практичні навички з реального життя

Контактна інформація:

Сумський державний університет, кафедра комп’ютерних наук, секція інформаційні технології проектування, Головний корпус, 13 поверх каб. Г-1303

Контактний телефон:
+38 (0542) 687-863

Електронні ресурси:
E-mail: opm@sumdu.edu.ua
Сайт: http://itp.elit.sumdu.edu.ua

map

Інформаційні технології проектування, усі права захищені (с)